Algemene Ledenvergadering 2023

Onze Jaarvergadering is gehouden op donderdag 30 november.

Hieronder vindt u ons jaarverslag van het seizoen 2022-2023:

Vorig jaar november hadden we de eerste algemene ledenvergadering na 2 jaar Corona. We hoopten op een mooie schaatswinter met schaats op natuurijs. En dat kwam al snel. Op 12 december hadden we onze bestuursvergadering en toen was het net begonnen te vriezen. Op zondag 18 december om 9.00 uur werd besloten dat we open zouden gaan en om 10.00 uur ging de baan open. Het was een mooie schaatsdag en het was heel mooi dat we open konden want de volgende dag was het al dooi. Het was de enige dag in het afgelopen seizoen dat de ijsbaan open was.

Eén ding miste op de baan toen er geschaatst kon worden en dat was de muziek! Onze muziek- en geluidsinstallatie had het helaas begeven. Er is inmiddels een nieuwe installatie aangeschaft.   

Het ijsbestuur komt nog steeds standaard bij elkaar in de maanden september tot en met maart op de 1e maandag van de maand. 

Op donderdagochtend komen een aantal bestuursleden bij elkaar voor onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en materiaal en voor het bijhouden van de grasmat. Zij zorgen ervoor dat de kantine en baan er netjes uitziet.

Er is in het afgelopen seizoen een nieuwe zolder gekomen bij de toiletten. De oude is vervangen en er is geïsoleerd. De kantine is deels geverfd. Verder is een tweede, nieuwe 4-wiel baanveger aangeschaft. We hebben nu twee identieke machines waarmee de baan sneller schoongemaakt kan worden. Als accessoires bij de machine zijn een veger, klepelmaaier en sneeuwblazer gekocht. Ook onze website is vernieuwd.

Op 14 januari hebben we de nieuwjaarsborrel met  onze vrijwilligers gehouden. Het was een gezellig bijeenkomst met totaal 26 aanwezigen.

Onze leden konden vorig seizoen drie keer gratis schaatsen op de kunstijsbaan in Groningen. Het Gewest Drenthe organiseerde dit samen met Gewest Groningen. Hier wordt goed gebruik van gemaakt door onze leden en we zien dit ook als een belangrijk onderdeel voor het lidmaatschap. Zo kunnen onze leden altijd een paar keer schaatsen ook als er geen natuurijs is.

Op vrijdag 21 april dit jaar hebben we weer onze klaverjasavond georganiseerd. Het was een gezellige en goed bezochte avond met 20 personen. Iedereen ging met een prijs naar huis.

Op 14 november was de jaarvergadering van de  Noord-Drentse ijsverenigingen in Westervelde. Dit jaar was ijsvereniging “Eensgezindheid” de gastheer. Ervaringen werden uitgewisseld.

Op donderdag 23 november  is de jaarvergadering van KNSB Gewest Drenthe bezocht. De stimuleringsprogramma’s om meer kinderen aan het schaatsen te krijgen heeft resultaat. Er zijn meer kinderen aan het schaatsen. Ook nu is kunstschaatsen erg populair onder de jeugd. Er wordt door het Gewest nog actief gelobbyd voor een nieuwe ijsbaan in Drenthe. Ook Kardinge wordt niet vergeten. Er is een heel nieuw plan voor het sportgebied in Kardinge opgesteld. Er is gesuggereerd door Kardinge dat hiermee de realisatie van de nieuwe ijsbaan opnieuw bekeken moet worden. Hierop is veel reactie gekomen en is er ook actie ondernomen door het Gewest richting Groningen stad en provincie. Er is nu een werkgroep ingesteld om het hele plan op haalbaarheid te beoordelen.

Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de RABO-clubsupport Campagne. Inmiddels doen er vele verenigingen mee maar we kregen weer een behoorlijk aantal stemmen en mochten hiermee een bedrag van €923 ontvangen, bijna €100 meer dan vorig jaar.

Het bestuur wil afsluiten met de wens dat we het komend seizoen ons materieel goed kunnen gebruiken en we een mooie ijsvloer kunnen bieden aan onze leden!

Het bestuur.

Paterswolde 30 november 2023